Calendar

март 2019
П В С Ч П С Н
« окт.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ЗА НАС

Организация на обединените българи (ООБ) сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност

Организацията на обединените българи e регистрирана през 2007 г. в Софийски градски съд с цел глобалното обединение на българите по света. ООБ е транснационална организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Предметът на дейност е: изучаване, съхранение и популяризиране историята, културата и достиженията на българите по света, иновационна дейност, обучение на кадри и разпространение на научни и културни знания, утвърждаване и практическа реализация на единна концепция за устойчиво развитие и духовно единение на българите и народите с български етногенезис.

Организацията е с международно правен статут и основната цел е да се гарантира културната идентичност на българите, тяхното творчество и култура, независимо от обществено-икономическите отношения в държавите, в които живеят и/ или работят, и степента на интегрираност в нацията, към която принадлежат като национално малцинство или народностна общност.

ООБ със своя собствен кохерентен механизъм реализира следните основни задачи:

 1. Отстоява индивидуалните човешки права на членове на българската общност по света, правата им на самобитност и традиции, на собствен език и култура където и да се намират, независимо от членството им в ЕС или принадлежността им към една от двете големи групи на глобалното българство – Дунавско-Балканската и Волго-Уралската.
 2. Спомага за развитието на културните, спортните, научно-техническите, стопанските и политическите връзки и отношения между държавите с български общности, като се стреми да ги издигне до нивото на позитивни за страните официални междудържавни отношения.
 3. Гарантира запазването на идентичността на българската писменост, азбука, образование, име, правото на самоопределение като българи.
 4. Организира международни срещи за популяризиране на
  общобългарските ценности в областта на културата, изкуството и
  литературата, като създава условия за ползотворни контакти между създателите,
  народите и общностите.
 5. Подпомага материално и морално писателското, публицистичното, художественото, музикалното, танцовото, певческото, научно техническото и други видове творчество на членовете си, като организира (чрез своите структури по света) на разменни начала неговото популяризиране, взаимно творческото опознаване и преодоляването на езиковите, религиозните и други бариери, така че да се осигури духовното сближаване между тях.
 6. Гарантира непрекъснатото изучаване, съхранение и популяризиране на културно-историческото ни прединдоевропейско, индоевропейско и европейско наследство на народ с изначален именско-мизийски родов корен на мизи, бриги и кимерийци (имено-синдийци).
 7. В страните с български общности полага усилие за изграждане на читалища и тяхното превръщане в центрове на интеркултурно духовно развитие и единение.

За особени заслуги за развитието на Общобългарската общност се присъжда званието „Заслужил деятел на ООБ“.

Основните структурни звена на Организацията са централни и местни териториални организации и по направление на дейност – Общобългарски парламент и Изпълнителен съвет (Правителство) на Общността.

Общобългарският парламент (ОБП) е съставен от депутати (народни представители) – представители на организациите на българите по света (клубове, дружества, културно-информационни центрове и други), членуващи в Организацията на обединените българи (ООБ), със статут на централен, регионален или местен клуб. Те се избират, а една незначителна част от тях са делегирани за срок от 4 години.

Парламентът като структурно звено на ООБ е нейната организационно-правна структура с вътрешно законодателни функции, трибуна и място за решаване главно чрез правни инструменти на основните, жизненоважни за Общобългарската общност в цял свят проблеми и задачи за духовното единство, културната идентичност и възраждане на автентичната история и културно-историческо наследство на българите, за пропагандиране и съхранение на българските приноси и достолепие в световната културна съкровищница. Парламентът е двукамарен – Долна камара на партньорите и Горна камара.

Както ООБ, така и Общобългарският парламент, се стремят да надрастнат проблемите на националността и да поставят основите на общобългарската глобална кауза за устойчивото духовно единение и просперитет, независимо от местоживеене, месторабота, пол, възраст, принадлежност, вероизповедание, образование, т.е. за равноправна основа на взаимодействие на всички хора по света с български произход.

Общобългарският парламент утвърди своя работна програма за образователната, изследователската и иновационната си дейност и Конститутивен регламент (Конституция) на Организацията (линкBG),(линкRU) който след като беше  ратифициран   от  организациите  на  българите   по  света  –  членове-партньори, влезе в сила от 2012г.

Съгласно Конститутивен регламент, всички българи по света и техните организации са приети за членове на глобалната Общобългарска общностна институция – ООБ, вписани са в Регистъра на ООБ и са с право на глас, информация и участие в управлението. ОБП утвърди Доктрина „Българството през ХХI век“ (линк)и регламенти за идентичността, културно-историческото наследство и единението на българите по света, както и регламент за статута, правата, и отговорностите и взаимоотношенията на организациите на българите – членове на ООБ.

В изпълнение на основните цели и задачи на Организацията, за по-успешно осъществяване на общобългарския идеал, през 2012г. бяха разработени и утвърдени от Общото събрание на ООБ и ОБП Общобългарска харта (линк) и Манифест (линк) (линк)за развитието на човечеството през XXI век и други основополагащи документи към държавните ръководители и народите на страните членки на ООН за реализация целите на човечеството за „жизнеспособна планета – жизнеустойчиви хора“, за промяна на дейностите на Общобългарската общност, Европа и света за реализацията на целите на Ill-то хилядолетие.

ООБ и Парламентът не се занимават с партийна и държавна дейност, не си поставят за задача да участват в работата, дейността и управлението на партии и държавни органи. В съответствие със законите на отделните страни, ООБ търси конкретните форми на общуване и взаимодействие с отделни партии, държавни органи и с международните организации, за по-ефективно решаване на проблемите и задачите на Общобългарската общност, на нейните структурни звена и членове по целия свят. (линкBG),(линкRU)