Calendar

март 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

ЗА ЕДИНЕН ОБЩОБЪЛГАРСКИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ

Загрижени за настоящето и бъдещето на Родината, Общобългарската общност и човечеството, изхождайки от наличието и изучаването на програмни документи, концепции, стратегии, набран положителен опит от ООН, ЕС и редица страни членки на същите, както и от подготвените и обсъждани с ООН и неправителствения сектор в страната и в организациите на българите от 60 страни в света след обсъждане в заседания на ОС на ООБ и ОБП и обобщаване, и разбор на направените предложения, УС на ООБ в заседанието си от 15.11.2012 г.

КОНСТАТИРА:

Потвърждава се становището на членовете на ОС и депутатите на Общобългарския парламент (ОБП), и на участниците в Националната кръгла маса, че са налице достатъчно документи на Организацията  на обединените българи по проблемите на устойчивото развитие на страната и Общността на българите по света. Направените предложения до ООН за бъдещето на човечеството и пътя на неговото развитие се посрещат със задоволство и благодарност към цялата Организация. Изхождайки от всичко това, УС

РЕШИ:

1. Общобългарската харта за устойчиво развитие на народите и общностите по света, Манифестът на Общобългарската световна общност за развитието на човечеството през XXI век и Световната система на българите по света през XXI век за устойчиво развитие, духовно единение и просперитет (под печат) да се популяризират и сред държавните институции.

2. През I-то тримесечие на 2013 г.Изпълнителният съвет да разработи и внесе за разглеждане в сесия на ОБП на базата на Общобългарската доктрина Общобългарската стратегия и специализирана, комплексно-целева програма за устойчиво, духовно, светогледно и материално развитие на Р. България и Общобългарската общност

3. В основата на документите да се заложат конкретни мерки за решаване на проблемите, свързани с изпълнение искането на българите по света за национално, религиозно и политическо помирение в Р. България.

4. Отчитайки масовото настъпление на корупцията, УС счита за необходимо:

Да се конструира Националната кръгла маса на организациите от неправителствения сектор, включително бизнес организациите и общините, по проблемите на преминаване от интензивен разпад на държавността, материалната и духовна култура и социално-икономическо развитие на Р. България, към перманентно устойчиво развитие и духовно единение на страната, българската нация и народ;

– Да се мобилизира интелектуалният потенциал на Организацията за подпомагане административния капацитет на правителството за разработка на национална стратегия за устойчиво развитие на страната до 2050 г. Да се изиска финансова подкрепа за имащите кадрови потенциал за тази дейност неправителствени организации;

– Да се привлекат ВУЗ и БАН, съюзите на културните и научно-технически творчески дейци, да представят вижданията си за общочовешкия, общоевропейски и общобългарски път на устойчиво развитие;

– На базата на световния опит да се разгърне перманентен процес  на действие за освобождаване от корупцията в условията на националната ни култура;

– Да се направи подбор на нови кадри, несвързани с корумпираните партийни среди днес, уважаващи природата и човека, познаващи историята и културата на българския народ и желаещи да превърнат демокрацията в елемент за сигурност, борещи се срещу духовната немощ и нищета, физическата и духовна бедност, готови да пропагандират и прилагат в практическата си работа светогледа на българина през XXI век за устойчиво развитие и духовно единение на всички българи, европейци и цялото човечество.

В света на глобализация и условията на взаимосвързаните заплахи и предизвикателства, сме заинтересовани като страна от единни ефективни мерки и особено за защита на културната идентичност и националната сигурност. Това налага да се преодолее спешно изоставането на Р. България и включването й в процеса на широко сътрудничество между държавите в целия

 

свят, отчитайки потребностите на българските граждани и всички хора по света.

Особено приоритетна е ролята на държавата и държавните институции по прилагане в практиката на конкретен инструментариум за стриктно спазване изискванията  на решението на ООН за прилагане върховенството на закона в междудържавните, междуобщностни и междуличностни отношения на Р. България и българите по света. И за да не закъснеем отново с половин век от света, както в случая с поемане по пътя на човечеството, начертан от българина Никола Димков, този път се налага да се изгради единна държавна политика по този проблем, изяснявайки казуса за кой вид права и в условията на коя, ако не на прогресивната българска история и култура, се налага това върховенство.

На преден план сега трябва да се поставят проблемите на изхранването на населението, чрез промяна на отношението ни към собствеността на земята, инвестиционната политика и подпомагане на земеделските производители – непосредствена, крайно необходима предпоставка за ефективно социално-икономическо развитие на страната.

Изразяваме готовност за участие в изясняването на този проблем, както и в разработката на необходимите документи, критерии и изисквания за усиленото му и срочно решаване.

Дълбокото убеждение на българите по света е, че са необходими единните усилия на неправителствения сектор, държавните и общински институции и организации, за успешно единение на българската нация и народ и устойчивото развитие на Р. България.

Настояваме за спешно свикване на Съвета за национална сигурност за разглеждане и ефективно решаване на тези проблеми и задачи.

 

 

 

гр. София,

22.11.2012 г.

Управителен съвет на ООБ