Calendar

април 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНСТВОТО

До  г-н Росен Плевнелиев –

Президент на Р. България

       г-жа Маргарита Попова –

Вицепрезидент на Р. България

 

На базата на обсъждания по време на Националната кръгла маса на тема: “Българите в Р. България – актуално състояние, права, задължения, отговорности към сънародниците си у нас и в чужбина, към собствената си, на Европа и света история, култура и цивилизация. Устойчиво народностно, държавно, политическо, социално и икономическо развитие и духовно единение”, чрез лично участие или с писмени и по друг начин отправени предложения до ръководството и ръководните органи на ООБ от организациите на българите в Р. България и по света, ОС на ООБ

КОНСТАТИРА:

Ролята и мястото на ООБ – специализирана организация на българите от 60 страни по света, в живота на Общобългарската общност достигна качествено нов етап в своето развитие. Този етап се характеризира с:

– Ускорено изграждан и перманентно внедряващ се в живота на всички българи механизъм за организационно и духовно единение;

– Наличие на всички необходими научно обосновани, разработени и утвърждаващи се в практиката, основополагащи, устройствени документи на организацията;

– Напреднала фаза на работата по прилагане на мерките за превръщането на ООБ в транснационална организация на обединените български общности и нации;

– Перспективно очертани практически стъпки за поетапно възраждане на историческата памет на загубилите я  общности с древнобългарски произход и за включването им в единната Общобългарската общност на равнопоставени партньори – братя по произход и самосъзнание;

– Ефективно разбиране и взаимодействие на преобладаващата част от организациите от неправителствения сектор и общините по проблемите на българското общество в Р. България и Общобългарската транснационална общност по света;

– Все още слабо взаимодействие на ООБ с държавните органи и организации и средствата за масова информация по включването им в процеса на единението на българската общност и българите в Р. България и по решаване на социално-икономическите, културни, образователни, здравни и проблеми от морално естество;

– Неангажираност на държавните институции с проблема за правата и условията на живот на българите в Р. България и с конкретни мерки за пресичане процеса на разпад на българската държавност и българската нация;

– Изключителна активност на българския политически елит и българските политици по защита процеса на разграбването на имотите и имуществото на държавата и противопоставяне на гражданите на политическа, етническа и религиозна основа. Незачитане от тяхна страна на правата на живот, здравно обслужване и здравеопазване, образование, култура, наука, национална и индивидуална идентичност и сигурност на българските граждани;

– Анархизъм в управлението на страната и местните органи, чуждопоклонничество и защита с предимство на чуждите пред българските интереси от държавни служители и организации, прекомерно съобразяване с властта и диктата на силните на деня;

– Еднопосочност, непоследователност и противоречивост във външната политика, с прекъсване на вековни връзки и целенасочено насаждане на фобия срещу бивши връзки, съюзници на страната и българския народ, от държавници и политици.

Всичко това води до непрекъснато сигурно отродяване на част от българите, напускане на страната, а за съжаление и много честата загуба на живота им. Това е един печален път на развитие – плод на насилствено наложената “демокрация” на българския народ, водещ до непрекъснати реформи – т.е. съкращаване на завоювани права и придобивки и нарастваща ескалация на санкции над обикновените граждани.

Участващите в Националната кръгла маса представители на почти всички по-крупни организации от неправителствения сектор – синдикати, пенсионерски и младежки организации, културни, образователни, спортни и браншови бизнес организации и общини от различни сфери на националното стопанство и на духовната сфера, представители на различни религиозни, етносни групи и професии с различни убеждения, образователен ценз и принадлежност, достигнаха до твърдото убеждение, че е необходим нов модел на развитие на българското общество и държава. Този модел следва да обхване Общобългарската общност, европейските и световни организации и структури – цялото общество. Това е моделът, предложен на света от българина Никола Димков – устойчиво развитие.

Изхождайки от всичко това, ние, представителите на МАБИК (Международна академия по българознание, иновации и култура) – академия на български учени от различни краища на света, представители на БАН,  ВУЗ и други неправителствени организации в България и чужбина, членове на Общото събрание на ООБ и народните избраници – депутати в Общобългарския парламент (ОБП), представляващи българите от 60 страни в света,

ЗАЯВЯВАМЕ:

Категорично възразяваме и ще се противопоставим с всички позволени законови средства от българското и международното законодателство, срещу позволяваните от българските държавни институции – Народно събрание, МС, противоконституционни прояви и действия на политически дейци, партии и отделни организации и граждани, насочени срещу териториалната цялост, етническия мир и единството на българската нация, народ и гражданство. Водената политика на противопоставяне на партии, граждани и граждански организации по етнически, верски, езиков, възрастов, образователен, професионален принцип, незабавно следва да се прекрати и криминализира. Българските политици и държавни служители, българските учени и образователни дейци, журналисти, следва да се обучават задължително и перманентно.

Обявяването на част от българските граждани – българи по произход, за турци и налагането им на самосъзнание за турци, поради изповядване на исляма, е престъпление, което следва да се наказва с цялата строгост на закона. В Р. България няма турци, а българи мохамедани – българо- и тюркоговорещи.

Българомохамеданите са от български произход. Така наричаните “помаци” в миналото, са от древнобългарски произход, считащи себе си за българско племе – неразделна съставна част от българския народ, изповядващо исляма.

Като потомци на древните магове, те са пазители на древнобългарското познание. Стремежът им е осъществяването на древнобългарския идеал за изграждане на Велика България на Балканите.

Участващите в Кръглата маса техни представители декларираха, че са преки наследници на прабългарите (древните българи), гордеят се с произхода си и желаят да бъдат уважавани за това, дават прошка за извършеното срещу тях от християните при покръстването и желаят прошка за делата си на религиозна основа. Призивът им е: “Нека забравим различията, независимо от естеството им и да изпълним древния български принцип – “добри мисли, добри думи, добри действия.” Необходима е равнопоставеност на двете ни религии, промяна на Конституцията и нов модел на развитие на страната.”

Представителите, включително научните работници и организациите на българите по света, считат за най-актуални проблемите по пътя на устойчивото развитие на страната, икономическата устойчивост, новите технологии и съобразяване с климатичните промени, природните дадености и развитието на науката, като основа за ноосферно устойчиво развитие. Нужна е нова политика към регионалните обединения, включително и приоритетно и на българите и техните организации в Европа, Азия и Америка, където има значителни масиви от граждани от древнобългарски произход.

Държавната политика трябва да решава с предимство проблемите за създаване на условия за увеличаване на раждаемостта, насърчаване на производството и инвестициите в науката и пряката икономика, насърчаване и развитие приоритетно на кооперациите и кооперативното движение, насърчаване интензификацията на земеделското производство.

Българската нация и българският народ имат остра необходимост от взаимодействието и взаимопомощта на българите по целия свят, тяхното духовно единение и икономическо партниране, насърчаване големите заложби на всички български деца, подпомагане на младите семейства, създаване и прилагане с помощта и участието на гражданското общество на научно обоснован проспериращ обществен модел и икономика, съответстващи с реализиране на изискванията на ООН и ЕС за устойчиво развитие.

Последните необосновани, преднамерени действия на ДПС и други техни съмишленици ускориха взаимодействието между българите и българомохамеданите – помаци, и членовете на организацията “Дружба – Родина”, отричащи опита да се служи в интерес на Турция, а не на майка България. Общото мнение, че е необходима настъпателна дейност и държавна политика, обезпечаващи националното помирение между българи и българомохамедани.

Налагащите на част от последните самосъзнание на турци следва да докажат това си твърдение чрез исторически доказателства и генетични изследвания и да носят наказателна отговорност при обратни резултати в това направление.

На основата на помирение чрез взаимно опрощаване на допуснатите в миналото грешки между българи и българомохамедани – помаци, да се започне настоятелна просветителска и образователна дейност сред българското и българомохамеданското население. Време е да се обяви и историческата истина за произхода ни тюркоговорещото българско население, изповядващо исляма.

Български учени от България и други страни по света, изповядващи и християнство, и ислям, са готови да сторят това по време на предстоящия в началото на м. май 2013 г. Трети Общобългарски конгрес по история, култура и цивилизации на българите и българската държавност през античността и ранното средновековие.

Общо е убеждението, че е крайно време да се покаже пред българската общественост цялата истина за ролята и мястото на българските партии и тяхната конкретна отговорност през така наречените “демократичен преход и демократичен модел на развитие”, за разрухата и политическия, икономически и социален спад на развитието на обществото, довел до най-дълбоката след Освобождението в 1878 г. (по време на третата българска държава) криза, граничеща с геноцид (загубата на 2 млн. души български граждани, голяма част от които загубват насилствено живота си).

Отговорността на партиите и техните лидери и водачи е конкретна. Учудващ е фактът, че с неявяването си на масата на диалога, така, както направиха неправителствените организации, знаейки ясно еднозначното искане на българския народ за национално помирение и спиране процеса на разруха и физическа разправа със стотици хиляди български граждани, те на практика доказаха своята историческа вина пред народ и Родина. Независимо дали са управляващи, националистически или патриотични, преобладаващата част от тях позорно се скриха от своя народ, недавайки възможност и на средствата за масова информация да отразят неговите искания.

Изводът е един: Моделът за безброй партии, мълчаливо подкрепящи проявите на разединение и политиката за работа в интерес на Турция и турските национални интереси, включително поддръжниците на исканията на неконституционната партия и говорещите за регистрация на същия  неконституционен принцип нови такива е вреден, ненужен, извънзаконов модел. В това отношение, за съжаление, главна е вината на толериращите тези процеси най-големи партии в страната.

На второ място: Мълчаливият отказ на досегашния президент Георги Първанов и министър-председателите, министрите на културата, отговарящите за работата с българите в чужбина, да поемат патронаж и подкрепа над инициативата на българите по света за реализация на проекта за изграждане на Пантеон ансамбъл от по 100 паметници на културата за всяка епоха от Античността, а по-късно и от Средновековието, за увековечаване делото на предците и праотците на българите и българската държава, на българската нация и българския народ, с най-древен произход и най-крупни достижения и приноси в европейската и световна културна съкровищница, не може да се приеме по друг начин, освен като подценяване на нацията и унищожаване на националното българско достойнство. А това е проект, утвърден с гласа на всички български граждани още преди 10 години.

Оценявайки цялостното реално социално, икономическо, политическо и културно състояние на развитието на нашата страна като неотговарящо на честта и достойнството на българския народ, от името на милиони хора с български произход по всички краища на света, решително

НАСТОЯВАМЕ:

– Да се предприемат адекватни, неотложни мерки от държавните органи и администрация за издигане строго спазване на върховенството на закона;

– Да се спре незабавно поругаването на името, честта и достойнството на българския гражданин и българската държава чрез лъжи, корупция, измами, грубо държание и остър, изпъстрен с цинизми език, от народните представители, министри и всички граждани в страната. Особено внимание да се отдели на премахване в общуването и практиката, в дейността на партийните и държавни дейци, думите “противник”, “враг”, да се работи “за”, а не “против”;

– Грижите за младежта, децата и семейството е необходимо да станат първостепенна грижа на цялото общество. На преден план да се постави проблемът за задълженията и равнопоставеността на българските граждани и приносите им за развитието на същото, както и на страната, и укрепване на държавността;

– Да се спре порочната практика на прекомерни икономически санкции и ненужни данъчни и други икономически тежести за българския гражданин и се предприемат мерки за налагане на здрав морал в отношенията “гражданин – държава – общество”;

– Насаждането на омраза и вражда между и срещу гражданите на страната следва да е обект на съдебно преследване и санкции. Със същата мярка е наложително да се подхожда към носителите на такива отношения и действия срещу чужди граждани, народи и страни, както и към тези, които упражняват насилие по политически, икономически и всякаква друга причина срещу възрастни хора, жени, деца, срещу младите хора;

– Да спре разграбването и разпродажбата, както и неоползотворяването на свещената българска земя, разрушаването на държавността с призиви “По-малко държава”, предоставянето на всичко, което е на държавата и народа, в ръцете на единици, унищожаването на кооперативното движение. Неадекватното отношение към кооперациите и милионите граждани – член-кооператори, включително и в Международната година на кооперативното движение (2012 .), износът зад граница на паметници от националното културно-историческо наследство ежегодно за десетки милиони левове, без санкция от държавните органи, е опит за гнусно национално предателство и за него няма оправдание и прошка;

– Наложителна е спешна промяна на взаимоотношенията държавници – държавни служители – граждани, зачитане честта, достойнството и приносите за страната и обществото на всеки български гражданин.

Отчитайки високата степен на напрежение и недоволство сред цялото българско общество, доведено до безпътица и отчаяние, глад и мизерия, в годините на демокрация, участниците в заседанието на Общобългарския парламент и Общото събрание на ООБ, проведени на 1 и 2 ноември 2012 ., се обръщаме към всички политически сили, към НС и МС на Р. България, за спешен диалог и адекватни мерки за запазване на гражданския мир и целостта на страната.

Нека всички заедно да обсъдим и приемем мерки в интерес на българските граждани, за предотвратяване на надвисналата в страната опасност от тотално гражданско неподчинение и граждански междуособици, за запазване чисто и неопетнено името и честта на българина и на Р. България.

В този критичен за страната момент ролята и пряката отговорност на държавния глава и администрацията на Президентството е от изключително значение. Отчитайки, макар и все още недостатъчната, но все пак положителна реакция на Президента и Вицепрезидента на страната, по повод провеждането на национален диалог, с цел национално помирение, настояваме за спешни срещи и диалог за адекватни и неотложни мерки, както и начертаване на единствено възможния път за бъдещето на страната – устойчиво развитие и граждански мир!

Нека не си скриваме главите в пясъка като щрауси по повод възникналите проблеми, а да ги решаваме задно, с воля и разум, за единение и благоденствие!

 

 

 

гр. София, 02.11.2012 г.

 

 

От участниците в Националната кръгла маса

и заседанието на Общото събрание

и сесията на Общобългарския парламент