Calendar

март 2018
П В С Ч П С Н
« окт.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

МЕСЕЦНАБЪЛГАРСКАТАДРЕВНОСТИДЪРЖАВНОСТ

От 5 юни – Деня за защита на природата, до 5 юли – Международен ден на кооперативното движение, 2012 г„ се проведе, традиционният месец на българската древност, културно-историческо наследство и държавност, организиран от транснационалната организация на българите по света – Организация на обединените българи (ООБ).

В рамките на месеца се проведе и ежегодната Декада „Българиада 2012“ (18 – 27 юни) в гр. София и други областни центрове и населени места в страната, както и извън нея. Участие в различните прояви на декадата в София, Париж, Варна и Стара Загора взеха, известни българи от 41 страни в света и много гости, сред които и представители на Министерството на външните работи и Държавната агенция за българите в чужбина – Р. България.

На 20 и 21 юни се учреди Общобългарският парламент (втори мандат -2012 – 2016 г.), с неговите две Камари: Камара на партньорите (Долна Камара) и Председателство (Горна Камара) в състав съответно от по 300 и 120 депутати. Избрани бяха ръководни органи на Общобългарския парламент (ОБП) и неговите две Камари в състав:

БюронаОбщобългарскияпарламент:

 1. Председател – чл.кор. Стойчо Владимиров Симов – Зам. Председател на ООБ и Председател на Горната камара на ОБП;
  1. Зам. Председатели:

–    проф.д-р Пенчо Петров Пенчев – по проблемите на устойчивото
развитие на Общността;

–      акад. з.д.к. на Р. Башкорстан, з.д. на ООБ, Председател на Съвета на старейшините на ООБ – Ахмед Закиевич Рахимов, Председател на РО „Българска интелигенция“;

–      Милен Стоев Люцканов – по проблемите на външните работи;

–      Павел Добринов Павлов – Председател на Долната камара на ОБП;

–      Гусман Зинатович Халилов – Председател на БНК- Р. Татарстан;

–      чл.кор. Шаукат Медихатович Богданов – Председател на РО „Българско възраждане“ – гр. Уляновск, РФ;

–      доц. Владимир Нешев Царевски – ПГ „България“ – Р. България.

 

3. Членове:

1. Георги Стоименов Аначков – Председател на Комисията по етика на ООБ и ОБП;

 1. Георги Петров Ванев – Младежка организация – Р. България;

БюронаДолнатакамаранаОБП:

 1. Председател – Павел Добринов Павлов – Зам. Председател на ОБП;
 2. Зам. Председатели:

-Димитър Георгиев Тодоров – „Турист инвест“ – Р. България;

–     доц. Владимир Нешев Царевски – ПГ „България“ – Р. България;

–     Тагир ал Булгари – Р. Унгария;

–     доц.   Маргарита   Владимирова   Ваклинова   –   по   проблемите   на
устойчивото развитие;

3.  Членове:

–      Зденка Кирилова Тодорова – Р. Сърбия – Западни покрайнини;

–      Стефан Зафиров Хаджиев – Председател на ПГ „Европа“;

-Ангел Христов Христов – Председател на зона „Шумен“ – Р. България;

–   София Карамфилова Неделева – Председател на Регионален съвет за
устойчиво развитие – Пловдив;

БюронаГорнатакамаранаОБП (Председателство):

 1. Председател – чл.кор. Стойчо Владимиров Симов – Зам. Председател на ООБ;
  1. Зам. Председатели:

 

–      Костадин Николов Гоговски – Гл. секретар на Съюза на българската индустрия – Р. България;

–      чл.кор. Шаукат Медихатович Богданов – Зам. Председател на ОБП, Председател на РО „Българско възраждане“ – гр. Уляновск, РФ;

3.  Членове:

–   Галя Колева Маджарова – член на Регионалния съвет за устойчиво

развитие – Варна;

–      доц. Васил Недялков Сивов г ПГ „България“ – Р. България;

–      Милен Симеонов Банковски – ПГ „България“ – Р. България;

–      Георги Петров Джеджев – ПГ „България“ – Р. България;

 

Общото събрание на ООБ и ОБП обсъдиха доклада на проф. д-р Пенчо Пенчев по проблемите на устойчивото развитие на ООБ, общобългарската общност и Р. България, по които бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

 1. 1.         ОС на ООБ и ОБП утвърждават разработените Общобългарска харта и Манифест на ООБ по устойчиво развитие на общността, в изпълнение на идеала на същата, заложен в Общобългарската доктрина „За мирна, духовно единна, устойчиво развита, чиста и свята общобългарска общност“, чрез преобразяване на общността, България, Европа и света.
 2. ОС на ООБ и ОБП дават висока оценка на дейността по устойчивото развитие на организатора на първата в света конференция по тези проблеми „Градът и околната среда“ – гр. София, 1972 г., приела известната „Софийска харта на градовете“, тогавашният кмет на града акад. арх. Георги Стоилов -Президент на Международната академия по архитектура.
 3. ООБ възприема като основополагаща в своята дейност по устойчивото развитие парадигмата за изграждане и прилагане на нова светогледна система за устойчиво развитие на общността, Р. България, Европа и света, на цялото човечество, с основни параметри, обезпечаващи баланса: „Природа – човек -общество“.
 4. ООБ и неговите ОС и ОБП приемат решенията на Срещата на върха в Рио – Бразилия, през юни 2012 г. за устойчивото развитие и зелената икономика като своевременни, актуални и задължителни за развитието на човечеството и света и възлага на УС и Бюрото на ОБП да разработят и предложат на вниманието на предстоящите сесии на ОС и ОБП Общобългарска стратегия и целева програма за устойчиво развитие за периода до 2020 – 2030 г.

По време на Декадата Долната камара на ОБП започна обсъждане на доклада на УС на ООБ относно състоянието, проблемите и задачите на организациите на българите в страните, автономните републики и области в ОНД и бившия СССР. Този изключително важен проблем в цялата общобългарска общност ще бъде обсъден и по време на Първата сесия на Горната Камара на парламента през м. ноември 2012 г., която ще.приеме и необходимите решения.

Участниците  в Декадата „Българиада – 2012“ честваха тържествено

 

петата годишнина от основаването на ООБ и славните годишнини от създаването на първите държави на древните българи, носещи името българско – Стара България с център Сандугач (днешен Ставропол) – 7610-годишнина, и Стара Велика България с център Украйна – 6965-годишнина (основана през 4953 г. пр.н.е.). Докладът на Председателя на ООБ на тържественото заседание на Конгреса (Общо събрание) на ООБ и сесията на ОБП предизвика подчертан интерес сред всички участници. Тържественото заседание отправи призив към всички членове на ООБ да се учреди Общобългарски юбилеен комитет за честване през 2047 г. на 7000-годишнина на Стара Велика,България и другите крупни български държави, учредени от синовете на кан Аслан в същия период. Решено беше 22 юни да се чества ежегодно във всички организации на българите по света по специализирана програма като Ден на българската древност.

Тържественото заседание на ООБ и ОБП с участието на научни работници от МАБИК, БАН и други научни организации отбеляза по подобаващ начин и 290-годишнината от рождението и 250-годишнината на „История българска“, написана от видния възрожденец Паисий Хилендарски, както и 23 юни – Ден на държавната администрация на Р. България.

В отправеното открито писмо до Президента, Председателя на НС, Министър-председателя, министрите, депутатите и ръководителите на други централни ведомства и до всички служители на държавната администрация, се посочва необходимостта от активизирането на всеки един от тях за конкретен принос в общобългарския процес на духовно единение и устойчиво развитие на всички българи по света.

По времето на „Българиада – 2012“ в заседанието на секцията на Третия Общобългарски конгрес по история (състояла се на 20 и 21 юни), на тема: „Българска и класическа античност – история, култура и цивилизация“, организирана  от ООБ,  МАБИК и  ОбНУ „Г. Раковски“,  взеха  участие  както

следва:

–     акад. Сергей   Иванов   (Председател   на   ООБ)  –  „Древнобългарска античност“;

–   акад. Владимир Цонев (Зам. председател на ООБ и Председател на
ОбНУ „Г. Раковски“) – „Одриското царство, Тракийският конник, и свещената
земя Мадара“;

 

–       акад. Киряк Цонев – „От шумерския  град  на  Слънцето  Сипар до Аспарух – създател на Дунавска България“;

–       акад. Йордан Иванов и чл.кор. Анна Зографова – „Войните на дако-мизийците с Римската империя“;.

–       чл.кор. Стойчо   Симов (Зам. председател на ООБ и Председател на МАБИК) – „Орфей, орфизмът и корените на Европа!;

–       чл.кор. Дочо Шипковенски (Гл. секретар на ООБ) – „Трако-персийски връзки – V в. пр.н.е.“;

 

–    проф.д-р Георги Петров – „Българите през античността – по случай 150 години от рождението на Владикин“;

–    доц. д-р Татяна Яруллина – „Аркаим – свещен град на българите“;

–    инж. Васил Томов – „Величие“ и „падение“ (съдба и карма) при
българите“;

–  Ангел Христов – „Българите – етнос и етнонним“.

Поздравления и изказвания направиха също: доц.д-р Евгения Пейкова (Приднестровска република), Радик Гафуров (Татарстан), Нийязи Сайфутдинов (Уляновска област – Руска федерация) и Тоня Борисова – Председател на фондация „Сълзица за Вас“ (Ямбол).

Участниците в „Българиада – 2012“ от Уляновска област – Руска Федерация, и Приднестровска република, имаха срещи с ръководители на ООБ, ОБП, МАБИК, „Турист инвест“, Международна академия по архитектура, Фондация „Тангра“, Съюз на българската индустрия, младежки организации, Строителна Камара, Федерация на независимите синдикати от строителството, Държавна агенция за българите в чужбина и редица други.

ООБ реши да се потърсят възможности за организиране и провеждане на научни конференции с участието на учени от Волжка и Дунавска България по проблемите на ноосферното развитие и честване на годишнината от рождението на проф. Вернадски, а така също и по проблема за ролята и мястото на дунавските и волжки българи – техни научни, религиозни и културни организации и дейци в процеса на духовното единение на Общобългарската общност.
банк русский стандарт

перманентный макияж